Podmienky prevzata

Podmienky pre vystavenie potvrdenia o prevzatí starého vozidla na spracovanie.

 1. Vozidlo by malo byť kompletné, aby spĺňalo definíciu podľa §60 ods. 7 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. a mohli sme vám vyplatiť kúpnu cenu.
 2. Potrebné doklady: Veľký a malý technický preukaz, resp., OEV časťI a časť II, tabuľky s evidenčným číslom (preukazy od 1.1.2014 ostávajú u nás a my zabezpečíme doručenie odovzdaných dokladov orgánu Policajného zboru v súlade s §65 ods.1 písm u, TEČ sú spracované v súlade s §65ods.1 písm w))
 3. Pri odovzdávaní vozidla je potrebná osobná prítomnosť držiteľa. V prípade, že vozidlo neodovzdáva jeho majiteľ je potrebné splnomocnenie s overeným podpisom držiteľa, na manipuláciu s vozidlom. Ak je vozidlo písané na firmu je potrebná prítomnosť štatutárneho zástupcu firmy alebo splnomocnenie. Potrebné je priniesť pečiatku firmy.

Postup pri odhlasovaní vozidla z evidencie.

 1. Odovzdanie vozidla na spracovanie, kde mu bude vystavené potvrdenie o prevzatí vozidla na spracovanie.
 2. Naša spoločnosť požiada elektronicky Národnú evidenciu vozidiel o trvalé vyradenie vozidla z evidencie a obratom dostaneme potvdenie o vyradení. Preto už nie je potrebná návšteva dopravného inšpektorátu. V niektorých prípadoch neprebehne vyradenie z evidencie automatizovane a preto je potrebná osobná návšteva dopravného inšpektorátu kde požiadate o odhlásenie. Ide o prípady kedy dopravný inšpektorát vedie určité konanie za nesplnenie podmienok prevádzky vozidla v cestnej premávke.
  • Potrebné doklady:
  • Potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie       (obsahuje údaje držiteľovi, vozidle, spracovateľovi a o        odovzdaných dokladoch a tabulkách s evidenčným číslom)
  • Biela karta z povinného zmluvného poistenia
 3. Na poisťovni požiadať o zrušenie poistnej zmluvy

Pojazdné vozidla

info

V prípade, že vozidlo ktoré chcete odovzdať na spracovanie, je pojazdné a môžeteho pristaviť na prevzatie do nášho podniku bude to pre vás výhodnejšie.

Za vozidlo, ktoré prevezmeme získate od nás na počkanie potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie.

Pre kompletné staré vozidlo, ktoré preberieme na spracovanie v našom zariadení máťe zagarantované, že bude prevzaté na spracovanie bez poplatkov. Za niektoré vozidlá Vám vieme vyplatiť určitú kúpnu cenu. Oceňovanie sa realizuje na mieste preberania vozidla.

Nie je podmienkou, aby bolo vozidlo pri odovzdávaní pojazdné, funkčné, alebo malo platnú STK.

Likvidácia vozidiel
Likvidácia vozidiel

Prepravu starých vozidiel realizujeme so špeciálnym vozidlom Mercedes Benz Atego 1222 vybaveným nepriepustným kontajnerom a hydraulickou rukou. Obstarané pomocou Recyklačného fondu.

Nepojazdné vozidlá

info

V prípade, že vozidlo ktoré chcete odovzdať na spracovanie, už nieje pojazdné vieme vám pomôcť aj s prepravou vozidla do našej prevázky. Vozidlá môžu byť nepojazdné aj tažko havarované.

Stačí ak si s nami dohodnete termín kedy môžeme vaše vozidlo vyzdvihnúť. Vozidlá, ktoré sú na kolesách s funkčným riadením prepravujeme zdarma v okruhu 30km

Doprava vozidiel bez kolies resp. ťažko havarovaných vozidiel do nášho podniku je na náklady držiteľa - 1,50 € / km s DPH. (min. 30€) z dôvodu použitia nákladného odťahového vozidla s hydraulickou rukou.

Naša spoločnosť vám vie vystaviť potvrdenie priamo na mieste kde vyzdvihneme vozidlo (nie je teda nutné aby ste cestovali do našej prevádzky).

  K tomu je však potrebné:
 • Nahlásiť takúto požiadavku dopredu telefonicky
 • Pripraviť technický preukaz
 • Pri preberaní vozidla musí byť držiteľ vozidla

Nákladné vozidlá, návesy, prívesy, autobusy, motocykle, pracovné stroje, traktory a špeciálne vozidlá.

info

Ponúkame vám spracovanie vozidiel iných kategórií ako je M1, N1, L2e (takéto vozidlá preberáme len v našom spracovaťeľskom zariadení V Žiari nad Hronom)

 • K tomu aby ste natrvalo vyradili vozidlo inej kategórie ako sú M1, N1, L2e na dopravnom inšpektoráte, nebudete potrebovať potvrdenie o spracovaní starého vozidla od autorizovaného spracovateľa starých vozidiel.
 • To sa vzťahuje na príklad na vozidlá ako sú traktory, motorky, nákladné autá nad 3,5t, autobusy, návesy, chladiarenské autá, cisterny, pracovné stroje, bagre a pod.
 • Treba si však uvedomiť, že každé vozidlo sa okamihom trvalého vyradenia stáva nebezpečným odpadom, a teda je nutné s ním naložiť v súlade s platnou legislatívou odpadového hospodárstva (odovzdať autorizovanému spracovateľovi starých vozidiel).
 • Naša spoločnosť je technologicky vybavená, aby sme od vás mohli prevziať na spracovanie aj takéto vozidlá a zároveň vám vystavíme potrebné potvrdenie k tomu, aby ste sa v prípade kontroly mohli preukázať, že ste postupovali v súlade s platnou legislatívou.

Každé vozidlo je oceňované individuálne

Výšku ceny ovplyvňujú najmä nasledovné faktory:

 • Kategória vozidla
 • Funkčnosť, opotrebenie
 • Kompletnosť vozidla
 • Potreba odťiahnutia

V prípade záujmu vám vypracujeme konkrétnu cenovú ponuku (kontaktné údaje, opis vozidla, fotografie, otázky pošlite na vozidla@recykling.sk)

Likvidácia vozidiel