Objektívna zodpovednosť platí aj pre držiteľov starých vozidiel

V našom poslednom článku sme riešili v akom stave je vozidlo ešte vhodné na predaj a kedy už nie. Uzavreli sme to tak, že predávať treba vozidlá ktoré sú dobré a spoľahlivé. Ak však máte o spoľahlivosti svojho vozidla určité pochybnosti, ktoré sa občas potvrdia nejakou poruchou, začnete skôr či neskôr uvažovať o tom ako sa ho „zbaviť“. Je to úplne prirodzené, že problémov sa človek snaží zbaviť. Druhou stránkou veci je, akým spôsobom to urobiť. V prípade neúspešného predaja je na mieste recyklácia.

Odovzdať vozidlo autorizovanému spracovateľovu na recykláciu má aj tieto výhody.
Môžete odovzdať vozidlo,
• ktorého prípadné opravy by stáli viac ako kúpa novšieho vozidla
• ktoré vás sklamalo v tých najdôležitejších chvíľach,
• ktoré môže byť svojim stavom ohrozovať svoju posádku a aj svoje okolie
• ktorému skončila platnosť STK alebo EK

To všetko bez obáv
• Zo zodpovednosti vo forme záruky za to čo sa môže stať novému držiteľovi ktorý ho bude ďalej používať
• Z „objektívnej zodpovednosti“, ktorá bola schválená spolu s novelou cestného zákona.

Predstavte si, že ponecháte svoje staré auto s dobrým úmyslom niekomu inému. Hoci len na jeden deň. Tento na ceste spôsobí nehodu, alebo priestupok, ktorý bude nejakou formou zaznamenaný, alebo oznámený. Nakoľko je vozidlo evidované na vás, budete sa za túto osobu zodpovedať práve vy (§6a cestného zákona).
Zo skúsenosti ktoré sme zaznamenali môžeme konštatovať, že najbezpečnejšie je odovzdať vozidlo priamo autorizovanému spracovateľovi. Stretli sme sa aj s prípadmi, kedy držitelia dali auto neznámej osobe bez potrebných oprávnení s jej prísľubom, že potrebné papiere vybaví, že sa nemusia o nič starať. No ako to už býva, tak títo držitelia zostali bez auta a zároveň sa dodnes nevedia spojiť s osobou ktorá si ich auto odviezla. Treba si uvedomiť, že objektívna zodpovednosť je stále na vás a táto osoba nemôže nič vybaviť bez vás. Tak ako na dopravnom inšpektoráte aj u autorizovaných spracovateľov je k vystaveniu potrebného potvrdenia potrebná osobná prítomnosť držiteľa. Za odovzdanie vozidla na spracovanie nič neplatíte. Naopak spoločnosť ZSNP RECYKLING, a.s. ako autorizovaný spracovateľ vám vyplatí za odovzdané vozidlo kúpnu cenu. Kúpnu cenu od ZSNP RECYKLING, a.s. získate za každé odovzdané vozidlo. Ak je vaše vozidlo už z akéhokoľvek dôvodu nepojazdné, tak ho vieme do našej spoločnosti prepraviť našou zvozovou technikou.