Prepis vozidla nemusí byť taký jednoduchý...

Na základe skúseností vlastníkov vozidiel, ktorí pôvodne predali vozidlo novému držiteľovi, ktorý im po určitom čase začal robiť obštrukcie a vozidlo im vrátil sme zistili, že prepis vlastníka vozidla pri starších vozidlách sa môže poriadne skomplikovať. Okrem potreby platnej STK, zaplateného zákonného poistenia, poskytnutia určitej záruky za vozidlo, odhlásenia vozidla je potrebné stihnúť aj prihlásiť vozidlo do 15 dní odo dňa kedy ste na DI odhlásili vozidlo na nového držiteľa. Ak by to nový držiteľ nestihol, musel by zo zákona s vozidlom absolvovať kontrolu originality. Takáto kontrola v prípade starých vozidiel môže byť nákladnejšia ako samotná hodnota predávaného vozidla. Kontrola originality osobného vozidla stojí cca 70 až 120 €.
Často sa stáva, že nový držiteľ chce najprv vozidlo poriadne vyskúšať ešte pred prepisom a potom už nestihne vozidlo prihlásiť na svoje meno v lehote 15 dní. Keďže po 15 dňoch už musí nový držiteľ zaplatiť okrem kolkov za prihlásenie (66 €) aj kontrolu originality, rozhodne sa vrátiť vozidlo pôvodnému držiteľovi odstúpením od zmluvy. Ako dôvod kupujúci najčastejšie uvádza rôzne poruchy, ktoré sa pri staršom aute vždy nájdu. Pôvodný majiteľ mu teda radšej vráti peniaze a vozidlo musí ísť znova prihlásiť na seba alebo v prípade starších vozidiel ho môže odovzdať na recykláciu.
Odovzdaním vozidla v spoločnosti ZSNP RECYKLING, a.s. na ekologické spracovanie získate na počkanie potvrdenie o spracovaní vášho vozidla, na základe ktorého vám na DI vyradia vozidlo z evidencie na trvalo. Následne môžete zrušiť zákonnú poistku. Výhody odovzdania vozidla na ekologické spracovanie:
a) na vozidlo vykúpené našou spoločnosťou neposkytujete žiadnu záruku a nikto od vás nebude požadovať preplatenie prípadných opráv vozidla,
b) nie je potrebné, aby bolo vozidlo funkčné a aby malo platnú STK ani EK,
c) na počkanie je vám vystavené potvrdenie o spracovaní starého vozidla, na základe ktorého vám na vašom DI vyradia vozidlo na trvalo,
d) pre zrušenie poistky vám stačí vyradiť vozidlo z evidencie a nemusíte čakať na kupujúceho, kým prihlási vozidlo na seba.
Za odovzdanie vozidla na spracovanie nič neplatíte. Naopak spoločnosť ZSNP RECYKLING, a.s. ako autorizovaný spracovateľ vám vyplatí za odovzdané vozidlo kúpnu cenu. Kúpnu cenu od ZSNP RECYKLING, a.s. získate za každé odovzdané vozidlo. Ak je vaše vozidlo už z akéhokoľvek dôvodu nepojazdné, tak ho vieme do našej spoločnosti prepraviť našou zvozovou technikou.