ZSNP RECYKLING, s.r.o. prevádzkuje určené parkovisko

V súlade s §66 zákona o odpadoch číslo 79/2015 Z.z. v platnom zenení naša spoločnosť prevádzkuje určené parkovisko. Mestá / obce resp. správcovia komunikácii môžu prostredníctvom našej spoločnosti zabezpečiť umiestnenie vozidiel, ktoré

- môžu poškodzovať životné prostredie
(§67 ods. 1, písm a), zákona 79/2015 Z.z.)
- kazia estetický vzhľad obce/mesta (§67 ods. 1, písm a), zákona 79/2015 Z.z.)
- bez platnej STK zaberajú verejné priestranstvá (§43 ods. 4, písm. d), zákona 8/2009 Z.z.)

Naša spoločnosť má technické vybavenie ako aj dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti na zabezpečenie odstránenia vozdieil z ich stanoviska v súlade so zákonom SR. Držiteľ takto odstráneného vozidla má stále možnosť v zákonnej lehote prevziať svoje vozidlo späť po uhradení vynaložených nákladov. V prípade, že držiteľ nadalej neprejavuje záujem o jeho odstránené vozidlo, začne sa konanie príslušného orgánu štátnej správy vo veci prepadnutia vozidla v prospech štátu, alebo vo veci rozhodnutia, že takéto vozidlo sa stáva starým vozidlom (odpadom).

Mestá/obce, ktoré by mali záujem o spoluprácu v tejto oblasti nás môžu kontaktovať vozidla@recykling.sk