ZSNP RECYKLING, a.s. zhodnocuje odpady zo spracovania starých vozidiel až na 97%.

 

Autorizovaný spracovateľ ZSNP RECYKLING, a.s. Žiar nad Hronom je jedným z prvých na Slovensku, ktorý získal autorizáciu od Ministerstva Životného prostredia na spracovávanie starých vozidiel. Od samotného počiatku sa táto spoločnosť venuje tejto činnosti s cieľom maximálneho využitia surovín, ktoré staré vozidlá obsahujú.

Spoločnosť realizuje spracovanie starých vozidiel metódou postupnej ručnej demontáže vo viacerých stupňoch. Táto metóda sa ukázala ako ideálna k dosiahnutiu cieľu maximálneho využitia surovín, z ktorých samotné vozidlo pozostáva. To, že kovy, ktoré tvoria najväčšiu časť vozidla nie je problém zrecyklovať je všeobecne známe. Pre to ostatné, čo zostáva je potrebné nájsť odberateľov, ktorí sú schopní tieto odpady využiť. Ide teda najmä o rôzne druhy plastov, textílií, skla, molitanu, koženky, pneumatiky, drevo, guma a rôzne kombinované materiály. Tieto materiály je možné v prípade precízneho roztriedenia a zabezpečenia potrebnej čistoty zhodnotiť – zrecyklovať. Spoločnosť ZSNP RECYKLING, a.s. to dokáže práve na základe postupov, ktoré vyvinula a používa pri demontáži vozidiel. V súčasnosti je spoločnosť ZSNP RECYKLING, a .s. Žiar nad Hronom lídrom na Slovensku v percentuálnom zhodnotení odpadov zo starých vozidiel. Pri svojej činnosti dokáže splniť náročné kvalitatívne požiadavky odberateľov na jednotlivé komodity. Tým je zabezpečené to, že suroviny sú zhodnocované opätovne namiesto toho, že by ako zmes skončili na smetisku, kde už svoj potenciál nemôžu využiť. Spoločnosť ZSNP RECYKLING, a.s. už dnes plní náročné limity smernice Európskej Únie o množstve zhodnocovaných odpadov zo starých vozidiel, ktorej prísnejšia hranica začne platiť až v roku 2015 (opätovné využitie a recyklácia odpadov zo starých vozidiel min. na 95%).
Odovzdaním vozidla v našej spoločnosti ZSNP RECYKLING, a.s. Priemyselná 12, Žiar nad Hronom alebo na našich zberných miestach v Banskej Bystrici, Brezne, Detve, Handlovej, Banskej Štiavnici a Kremnici zabezpečíte maximálne využitie odpadov z vozidla. Ihneď po prevzatí starého vozidla na spracovanie vám bude na počkanie vystavené potvrdenie o spracovaní starého vozidla. Za odovzdanie vozidla nič neplatíte, naopak my vám za vozidlo vyplatíme kúpnu cenu.

Pre bližšie info volajte 045/601 41 00, 0905 687 475, alebo www.recykling.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.

Menu