Recyklácia vozdiel ♻️ zošrotovanie auta Ekologicky a bez starostí

Máte doma auto a potrebujete ho odviezť? Stačí ak je vozidlo kompletné, na kolesách s funkčným riadením a odťah je realizovaný ZDARMA, bez poplatkov a rýchlo.  Ekologická recyklácia vozidiel bez starostí… Zošrotovanie auta autorizovanou spoločnosťou.

Zabezpečíme aj odtiahnutie ťažko havarovaného nepojazdného vozidla.

Ekologickú recykláciu starých vozidiel - zošrotovanie auta poskytujeme pre klientov z lokalít:

 • Žiar nad Hronom
 • Žarnovica
 • Nová Baňa
 • Banská Štiavnica
 • Krupina
 • Zvolen
 • Detva
 • Banská Bystrica
 • Sliač
 • Prievidza
 • Handlová
 • Levice
 • Hronský Beňadik
 • Turčianske Teplice
 • Kremnica
 • Hliník nad Hronom

Vedeli ste, že

Užitočné informácie

1

Ak vlastníte staré auto skôr či neskôr nastane čas na zmenu. Možno potrebujete niečo… 

2

Na základe skúseností vlastníkov vozidiel, ktorí pôvodne predali vozidlo novému držiteľovi…

3

V našom poslednom článku sme riešili v akom stave je vozidlo ešte vhodné na predaj a…

Info o recyklácii autovrakov
4

S vlastníctvom vozidla sú dnes spojené viaceré povinnosti. Aby ste ho mohli požívať na…

5

Pri činnosti spracovania starých vozidiel sme sa stretli s prípadmi, kedy sa držitelia…

6

Autorizovaný spracovateľ ZSNP Recykling s.r.o. je jedným z prvých…

Ekologická recyklácia vozidiel od ZSNP Recykling s.r.o.

Naša spoločnosť je od svojho vzniku zameraná výrazne pro – ekologicky a aktívne sa podieľa na rozvoji možností zhodnocovania nekovových odpadov. Dodnes aktívne zdokonaľuje procesy pri spracovaní a recyklácii starých vozidiel a spolupracuje so Strojníckou Fakultou STU na vývoji nových technológii zhodnocovania odpadov.

Recyklácia a vyradenie vozdiel - FAQ

Dá sa vyradiť a vozidlo ktoré už nie je kompletné?

Áno, Rozdiel je v tom, že zo zákona už nie je garantované prevzatie vozidla na recykláciu bez poplatkov. Inak povedané je možné, že ak na vašom vozidle bude chýbať jeden, alebo viacero prvkov definovaných zákonom, vaše vozidlo prevezmeme až po zaplatení poplatku za spracovanie nie kompletného vozidla. Aktuálnu výšku poplatkov vám zašleme na dotaz podľa konkrétneho prípadu.

Ako postupovať ak mi po vozidle ostali už len doklady a vozidlo už nemám?

V takom prípade nevieme vystaviť potvrdenie o prevzatí vozidla na ekologické spracovanie, keďže nám žiadne vozidlo neodovzdáte. Bez vozidla nevieme prostúpiť k jeho prevzatiu a ani k jeho vyradeniu. V tomto prípade je potrebné sa obrátiť na príslušný okresný úrad a požiadať tento úrad o vyradenie rozhodnutia o neexistencii vozidla podľa §68 zákona 79/2015 Z.z. Za vydanie tohto rozhodnutia je potrebné zaplatiť príspevok do štátneho environmentálneho fondu vo výške 500€.

Je podmienka aby bolo vozidlo funkčné?

Zákon neukladá povinnosť držiteľovi odovzdať na autovrakovisko za účelom recyklácie funkčné vozidlo. Zákon definuje čo je to kompletné vozidlo a zároveň zákon garantuje držiteľovi kompletného vozidla, že za recykláciu takéhoto (aj nefunkčného/ nepojazdného) vozidla nebude platiť žiadny poplatok. Výhodou funkčnosti je možnosť získať odplatu od nás ktorú vyplácame za niektoré modely vozidiel.

Keď vám odovzdám auto, odhlásite ho aj na dopravnom inšpektoráte?

Áno, ihneď po prevzatí vozidla registrovaného v SR na recykláciu, priamo od nás elektronicky žiadame dopravný inšpektorát (národnú evidenciu vozidiel) o trvalé vyradenie z evidencie. Po obdržaní kladnej odpovede z národnej evidencie vozidiel je už vozidlo trvalo vyradené a vy ako držiteľ už na dopravný inšpektorát nechodíte. My zabezpečujeme odovzdanie Technických preukazov a zneškodnenie tabuliek s evidenčným číslom. Systém automatizovane vygeneruje potrebné potvrdenia o prevzatí vozidla (kde je uvedené aj, že ste nám s vozidlom odovzdali doklady od vozidla) a potvrdenia o trvalom vyradení z evidencie. Vy si zabezpečujete už len ukončenie zmluvy PZP na základe tohto potvrdenia (rovnako sa to dá zrealizovať elektronickou komunikáciu s vašou poisťovňou). Automatizované vyradenie z evidenciu elektronickou formou je možné ak tomu nebránia iné zákonné dôvody na strane držiteľa (napríklad, exekučná blokácia a pod.) Ak vyradenie vozidla neprejde elektronickou automatizovanou formou musí držiteľ vozidla navštíviť príslušný dopravný inšpektorát osobne a požiadať ho o trvalé vyradenie na základe nášho potvrdenia o prevzatí vozidla na spracovanie. Tento administratívny úkon zo strany dopravného inšpektorátu je bez poplatkov.

Ak mám dočasne vyradené vozidlo a technický preukaz je na dopravnom inšpektoráte, treba pred odovzdaním vozidlo opäť prihlásiť?

Nie vozidlo nemusíte prihlasovať. K prevzatiu nám stačí predložiť potvrdenie z dopravného inšpektorátu že vozidlo bolo trvalo vyradené. Nemali by ste s takýmto dočasne vyradeným vozidlom jazdiť po ceste. Preto môžete využiť našu službu „mobilný zber starých vozidiel a výkup autovrakov“ kedy prídeme s odťahovou ku vám pre vaše vozidlo a hneď pri nakládke vozidla zabezpečíme aj elektronické trvalé vyradenie vozidla z evidencie vrátane vystavenia príslušných potvrdení.

Môžem si ponechať tabuľky s evidenčným číslom (TEČ) zo starého auta a použiť ich na nové vozidlo? (Rok 2023)

Áno, od roku 2023 sa môžete rozhodnúť, že si tabuľku s evidenčným číslom vášho starého vozidla ponecháte, aby ste ju „preniesli“ na vaše nové vozidlo. Sú s tým spojené určité podmienky, ktoré je potrebné splniť.

 1. Môžete si ponechať taký počet TEČ, aký bol vydaný pre vaše vozidlo. Ak boli vydané 2 TEČ prenášať môžete len 2 TEČ. Ak máte jednu značku stratenú nie je možné realizovať prenos TEČ
 2. Požiadavka na prenos TEČ sa eviduje v elektronickom systéme napojenom na národnú evidenciu vozidiel a eviduje sa na samostatnom protokole. Požiadavka je bezplatná
 3. Hneď ďalšie vozidlo, ktoré budete chcieť evidovať bude mať automaticky pridelené EČ, ktoré ste si ponechal. Nie je možné, aby ste si ich „odkladal“ na neskôr.

Zároveň je potrebné zvážiť aj skutočnosti spojené s prenosom už použitých TEČ. Najmä z týchto dôvodov:

 1. Pokiaľ sú TEČ poškodené, je možné, že by ste mohli dostať pokutu a kontrolný orgán je oprávnený odobrať TEČ, pričom vystavenie nových TEČ a opätovné vydanie Osvedčenia o evidencii časť 1 a časť 2 je už spoplatnené.
 2. Pokiaľ by ste si neskôr predsa len rozmysleli, že ponechané TEČ sú pre vás  „nepotrebné“, budete musieť osobne zájsť na Dopraný inšpektorát, TEČ vrátiť, vypísať žiadosť a zaplatiť správny poplatok.  Rovnako je spoplatnené aj následné stratenie TEČ, ktoré si držiteľ ponechal.

 

Preto len určitá nostalgia za starým EČ nie je vhodný dôvod, keď si držiteľ ponechá EČ.