O NÁS

Naša spoločnosť je od svojho vzniku zameraná výrazne pro-ekologicky a aktívne sa podieľa na rozvoji možností zhodnocovania nekovových odpadov. Dodnes aktívne zdokonaľuje procesy pri spracovaní starých vozidiel a spolupracuje so Strojníckou Fakultou STU na vývoji nových technológii zhodnocovania odpadov.

Zistiť viac o spoločnosti a jej cieľoch.

Menu