Autovrakovisko Žiar nad Hronom

Autovrakovisko ZSNP Recykling s.r.o. v Žiari nad Hronom. Výkup autovrakov a starých vozidiel – trvalé vyradenie z evidencie.

Autovrakovisko s komplexnými službami

Autovrakovisko ZSNP RECYKLING, s.r.o., Žiar nad Hronom začalo pripravovať svoju činnosť už v roku 1995 v nevyužitých priestoroch Hlinikárne ešte pod hlavičkou  ZSNP, a.s. ako prvá na Slovensku. V roku 1997 začala realizácia projektu „Recyklácia autovrakov“, zameraného na ekologické spracovanie starých vozidiel technológiou postupnej demontáže. Projekt recyklácie vozidiel bol zameraný na  zvýšenie ochrany životného prostredia, najmä vody, pred vplyvom nebezpečných častí starých vozidiel, ako sú akumulátory, motorové a prevodové oleje a ďalšie prevádzkové kvapaliny ešte v období kedy sa ešte len tvorili štandardy a požiadavky na recykláciu vozidiel po dobe životnosti na európskej úrovni. 

Súčasné autovrakovisko ZSNP RECYKLING, s.r.o. je jedným z prvých držiteľov autorizácie Ministerstva životného prostredia SR na výkon ekologického spracovania starých vozidiel, ktoré boli vydávané od roku 2004.

 • Od svojho vzniku sme zameraný a špecializovaný výhradne na vozidlá a autovraky všetkých značiek a kategórii.
 • Sme špecializovaný výrazne pro-ekologicky a aktívne sa podieľame na rozvoji možností zhodnocovania nekovových odpadov.
Dodnes aktívne zdokonaľujeme procesy pri spracovaní starých vozidiel a spolupracuje so Strojníckou Fakultou STU na vývoji nových technológii zhodnocovania odpadov.
Výkup autovrakov a mobilný zber na autovrakovisko poskytujeme pre klientov z okresu Žiar nad Hronom

Žiar nad Hronom, Ladomerská Vieska, Lutila, Lovča, Lovčica, Trubín, Hliník nad Hronom, Dolná Ždaňa, Horná Ždaňa, Dolná Trnávka, Horná Trnávka, Prestavlky, Repište, Sklenné Teplice, Janova Lehota, Kosorín, Slaská, Jalná, Trnavá hora, Pitelová, Hronská Dúbrava, Hronská Breznica, Šášovské Podhradie, Stará kremnička, Bartošova Lehôtka, Jastrabá, Nevoľné, Lehôtka pod Brehmi, Kremnica, Kremnické Bane, Krahule, Kopernica, Lúčky, Ihráč, Kunešov, Bzenica, Horná Ves, Dolná Ves, Prochot

 V tomto segmente sme lídrom v našom regióne v kvalite a komplexnosti ponúkaných služieb pre :

 • bežnú verejnosť (elektronické napojenie na Národnú evidenciu vozidiel SR umožňujúce podávanie žiadostí o trvalé vyradenie autovrakov z evidencie vozidiel elektronicky priamo od nás) odťahom nepojazdných vozidiel, havarovaných autovrakov, dočasne odhlásených áut a motocyklov za účelom ich recyklácie vrátane ich trvalého vyradenia z evidencie hneď a na počkanie a dokonca aj na mieste nakládky.
 • pre mestá, obce a správcov verejných komunikácií, prevádzkovaním určeného parkoviska na umiestňovanie vozidiel, ktoré ostávajú opustené, alebo sú dlhodobo odstavené bez pohybu na uliciach a parkoviskách kde zaberajú parkovacie miesta alebo ohrozujú životné prostredie.
 • Servisy vozidiel ktoré môžu využiť možnosť zanechať nekovové odpady z údržby vozidiel v našej spoločnosť ktoré oprávnenie na zber takýchto odpadov
Autovrakovisko ZSNP Recykling s.r.o.

 V oblasti Rozšírenej zodpovednosti výrobcov je naša spoločnosť zodpovedným partnerom pre OZV Autorecycling, ktoré zastrešuje 44 značiek vozidiel ako aj  individuálnych výrobcov ktorí plnia RZV pre všetky ostané značky Škoda, VW, AUDI, Seat, Cupra, Saab, Ssangyong registrované na Slovensku.

Autovrakovisko, ktoré príde za vami...

Náš mobilný zber a výkup autovrakov nám umožňuje poskytovať služby pre klientov zo širokého okolia. Ak nemáte vo svojej lokalite autovrakovisko, nemusíte si robiť starosti – prídeme pre vaše vozidlo a auto Vám vyradíme z evidencie na mieste priamo u vás. Všetky služby poskytujeme pre klientov z týchto lokalít:
 • Žiar nad Hronom
 • Žarnovica
 • Nová Baňa
 • Banská Štiavnica
 • Krupina
 • Zvolen
 • Detva
 • Banská Bystrica
 • Sliač
 • Prievidza
 • Handlová
 • Levice
 • Hronský Beňadik
 • Turčianske Teplice
 • Kremnica
 • Hliník nad Hronom

Autovrakovisko - Žiar nad Hronom

Stav odovzdávaného vozidla na autovrakovisku :

 1. Vozidlo musí byť identifikovateľné podľa výrobného čísla karosérie
 2. Vozidlo nemusí byť funkčné a môže byť havarované
 3. Vozidlo nemusí mať platnú STK ani EK
  a) Ak je STK a EK ešte platná v deň odovzdávania starého vozidla zabezpečíme aj vyradenie starého vozidla z evidencie na dopravnom inšpektoráte za Vás.
  b) S platnou STK a EK tak ušetríte: osobnú návštevu DI; správny poplatok 5€; možnú sankciu od OÚ za neplatnú STK a EK vo výške 2×165€

DEFINÍCIA KOMPLETNÉHO STARÉHO VOZIDLA §60 ods. 7: Kompletné staré vozidlo, ktoré obsahuje: a) motor; b) prevodovku; c) nápravu; d) karosériu; e) batériu alebo akumulátor; f) najmenej 90% z pôvodnej hmotnosti; g) katalyzátor (ak bol súčasťou vozidla).

 • Aby bolo vozidlo kompletné, musí spĺňať všetkých 7 bodov.
 • Vykupujeme autovraky všetkých značiek a kategórii bez ohľadu na platnosť STK/EK. Cenu vyplácame ihneď pri odovzdaní vozidla.

Čo budete potrebovať pri odovzdaní starého vozidla, ak ako držiteľ starého vozidla, ktorý je zapísaný v technickom preukaze je:

Majiteľ vozidla - Súkromná žijúca osoba

Požadovaná dokumentácia: Súkromná osoba – žijúca

1. Staré vozidlo s čitateľnými identifikačnými znakmi (VIN, číslo karosérie)
2. Majiteľ osobne alebo splnomocnená osoba (overené splnomocnenie) s dokladom totožnosti
3. Veľký a malý technický preukaz, tabuľky s evidenčným č. odovzdávaného vozidla

Potvrdenie o spracovaní starého vozidla bude vystavené len ak vozidlo bude prebraté na spracovanie (vozidlo, ktorého číslo karosérie bude totožné s číslom v požadovanej priloženej dokumentácii).

Majiteľ vozidla - Súkromná nežijúca osoba

Požadovaná dokumentácia: Súkromná osoba – nežijúca

1. Staré vozidlo s čitateľnými identifikačnými znakmi (VIN, číslo karosérie)
2. Osvedčenie o dedičstve, v ktorom je určená osoba, ktorá zdedila povinnosti držiteľa starého vozidla.
3. Osoba, ktorá zdedila povinnosti držiteľa starého vozidla alebo splnomocnená osoba (overené splnomocnenie) s dokladom totožnosti
4. Veľký a malý technický preukaz, tabuľky s evidenčným č. odovzdávaného vozidla

Potvrdenie o spracovaní starého vozidla bude vystavené len ak vozidlo bude prebraté na spracovanie (vozidlo, ktorého číslo karosérie bude totožné s číslom v požadovanej priloženej dokumentácii).

Majiteľ vozidla - Firma - podnikateľský subjekt

Požadovaná dokumentácia: Firma, právnická osoba

1. Staré vozidlo s čitateľnými identifikačnými znakmi (VIN, číslo karosérie).
2. Výpis z obchodného registra, kde je určený štatutárny zástupca firmy, resp. živnostenský list, zriaďovacia listina.
3. Štatutárny zástupca alebo splnomocnená osoba (overená splnomocnenie) s dokladom totožnosti.
4. Pečiatka firmy.
5. Veľký a malý technický preukaz, tabuľky s evidenčným č. odovzdávaného vozidla

Potvrdenie o spracovaní starého vozidla bude vystavené len ak vozidlo bude prebraté na spracovanie (vozidlo, ktorého číslo karosérie bude totožné s číslom v požadovanej priloženej dokumentácii).

Majiteľ vozidla - Leasingová spoločnosť

Požadovaná dokumentácia: Leasingová spoločnosť

1. Staré vozidlo s čitateľnými identifikačnými znakmi (VIN, číslo karosérie)
2. Splnomocnenie od leasingovej spoločnosti vo veci nakladania so starým vozidlom za účelom odhlásenia z evidencie.
3. Osoba poverená leasingovou spoločnosťou vo veci nakladania so starým vozidlom za účelom odhlásenia z evidencie, resp. štatutárny zástupca firmy alebo splnomocnená osoba (overené splnomocnenie) s dokladom totožnosti (ak je splnomocnenie od leasingovej spoločnosti na firmu).
4. Pečiatku firmy a výpis z obchodného registra (ak je splnomocnenie od leasingovej spoločnosti na firmu).
5. Veľký a malý technický preukaz, tabuľky s evidenčným č. odovzdávaného vozidla

Potvrdenie o spracovaní starého vozidla bude vystavené len ak vozidlo bude prebraté na spracovanie (vozidlo, ktorého číslo karosérie bude totožné s číslom v požadovanej priloženej dokumentácii).

Na vozidlo, ktoré nebude odovzdané na ekologické spracovanie v ZSNP RECYKLING, s.r.o. alebo v jeho zberných miestach, v žiadnom prípade nebude vystavené potvrdenie o spracovaní starého vozidla.

Novinka v roku 2023 - Môžem si ponechať tabuľky s evidenčným číslom (TEČ) zo starého auta a použiť ich na nové vozidlo?

Áno, od roku 2023 sa môžete rozhodnúť, že si tabuľku s evidenčným číslom vášho starého vozidla ponecháte, aby ste ju „preniesli“ na vaše nové vozidlo. Sú s tým spojené určité podmienky, ktoré je potrebné splniť.

 1. Môžete si ponechať taký počet TEČ, aký bol vydaný pre vaše vozidlo. Ak boli vydané 2 TEČ prenášať môžete len 2 TEČ. Ak máte jednu značku stratenú nie je možné realizovať prenos TEČ
 2. Požiadavka na prenos TEČ sa eviduje v elektronickom systéme napojenom na národnú evidenciu vozidiel a eviduje sa na samostatnom protokole. Požiadavka je bezplatná
 3. Hneď ďalšie vozidlo, ktoré budete chcieť evidovať bude mať automaticky pridelené EČ, ktoré ste si ponechal. Nie je možné, aby ste si ich „odkladal“ na neskôr.

Zároveň je potrebné zvážiť aj skutočnosti spojené s prenosom už použitých TEČ. Najmä z týchto dôvodov:

 1. Pokiaľ sú TEČ poškodené, je možné, že by ste mohli dostať pokutu a kontrolný orgán je oprávnený odobrať TEČ, pričom vystavenie nových TEČ a opätovné vydanie Osvedčenia o evidencii časť 1 a časť 2 je už spoplatnené.
 2. Pokiaľ by ste si neskôr predsa len rozmysleli, že ponechané TEČ sú pre vás  „nepotrebné“, budete musieť osobne zájsť na Dopraný inšpektorát, TEČ vrátiť, vypísať žiadosť a zaplatiť správny poplatok.  Rovnako je spoplatnené aj následné stratenie TEČ, ktoré si držiteľ ponechal.

 

Preto len určitá nostalgia za starým EČ nie je vhodný dôvod, keď si držiteľ ponechá EČ.

Kontaktný formulár - Autovrakovisko

Vozidlo je na kolesách a dá sa natiahnuť navijákom na odťahovku
Uveďte, či vozidlo obsahuje:
CAPTCHA image

Antispamová ochrana

Postup po odovzdaní starého vozidla

 Priamo po prevzatí starého vozidla na ekologické spracovanie získate od nás a napočkanie:

 1. Potvrdenie o spracovaní starého vozidla od autorizovaného spracovateľa
 2. Potvrdenie o vyradení starého vozidla z evidencie* na základe ktorého môžete zrušiť PZP

* len v prípade, že vozidlo má v čase odovzdania platnú STK a EK. Ak nie je platná STK alebo EK musí držiteľ ísť osobne na príslušný DI, kde je vozidlo evidované a spolu s potvrdením z bodu 1 požiadať o trvalé vyradenie vozidla z evidencie. Na základe predložených dokumentov a zaplatením 5 € kolku bude vozidlo vyradené. Po vyradení z evidencie môžete ísť do poisťovne a zrušiť zákonnú poistku, (ak máte zaplatenú poistku na dlhšie obdobie, poisťovňa vám preplatok vráti.)

 • Veľký a malý technický preukaz, resp., Osvedčenie o evidencii časť I a časť II ostávajú od 1.1.2014 u nás a my zabezpečíme doručenie odovzdaných dokladov Orgánu Policajného zboru v súlade s §65 ods.1 písm. v). Rovnako aj tabuľky s evidenčným číslom sú spracované u nás v súlade s §65 ods.1 písm. u) zákona 79/2015 Z.z.