Výkup autovrakov za dobrú cenu – Mobilný zber starých vozidiel

Potrebujete sa zbaviť starého auta a autovrakovisko je mimo vášej lokality? Náš mobilný zber starých vozidiel príde za vami. Výkup autovrakov na kolesách – jednoducho a rýchlo. Na mieste vybavíme aj vyradenie z evidencie.

Výkup autovrakov, ktorý príde za vami...

(§60 ods 21 zákona 79/2015 Z.z.)

Odťah vozidiel vrátane vyradenia z evidencie na počkanie u vás doma. Odťahové vozidlo je vybavené tlačiarňou a prístupom do elektronickej evidencie vozidiel. Po naložení vozidla priamo na mieste elektronicky požiadame o trvalé vyradenie z evidencie. Po schválení žiadosti na počkanie vytlačíme potrebné doklady ktoré vygeneruje elektronický systém a vy ako držiteľ vozidla už nemusíte chodiť k nám na autovrakovisko, ani na dopravný inšpektorát.

 • Ukončenie PZP zrealizujete na základe dokladov, ktoré vám na mieste odovzdáme.
Výkup autovrakov - Mobilný zber starých vozidiel

Čo všetko vykupujeme?

 • Vykupujme autovraky, vykupujeme staré vozidlá len za účelom ich recyklácie, lebo sme autorizovaným spracovateľom starých vozidiel. Nepredávame vozidlá, nie sme autobazár.
 • Vykupujeme len kompletné vozidlá (kompletné vozidlo definuje zákon (č.79/2015 §60 ods.7) nasledovne: obsahuje motor, prevodovku, akumulátor, katalyzátor, nápravy a min 90% pôvodnej hmotnosti)
 • Vykupujeme autovraky len od osôb, ktoré sú preukázateľne oprávnené s týmto autom nakladať (majiteľ vozidla zapísaný v technickom preukaze, alebo ním písomne splnomocnená osoba s úradne overeným podpisom)
 • Vykupujeme autovraky všetkých značiek a kategórii bez ohľadu na platnosť STK/EK

Výška výkupu je stanovovaná individuálne podľa viacerých parametrov ako napríklad : značka a typ auta, rok výroby, motorizácia, funkčnosť, či je havarované a podobne

 • Výkupná cena je vyplatená ihneď pri prevzatí vozidla

 

Ak je vozidlo kompletné, na kolesách a s funkčným riadením, odťah z nasledovných miest a obcí realizovaný zdarma.

 • Žiar nad Hronom
 • Žarnovica
 • Nová Baňa
 • Banská Štiavnica
 • Krupina
 • Zvolen
 • Detva
 • Banská Bystrica
 • Sliač
 • Prievidza
 • Handlová
 • Levice
 • Hronský Beňadik
 • Turčianske Teplice
 • Kremnica
 • Hliník nad Hronom

Výkup starých, nepojazdných, havarovaných vozidiel na ekologickú recykláciu

Každé vozidlo je oceňované individuálne

Výšku ceny ovplyvňujú najmä nasledovné faktory:

 • Kategória vozidla
 • Funkčnosť, opotrebenie
 • Kompletnosť vozidla
 • Potreba odtiahnutia

V prípade záujmu vám vypracujeme konkrétnu cenovú ponuku (kontaktné údaje, opis vozidla, fotografie, otázky pošlite na vozidla@recykling.sk )

Výkup autovrakov poskytujeme v lokalitách:

Staré, havarované, nepojazdné autá nám môžete nechať v našich zberných dvoroch, alebo využite mobilný zber starých vozidiel a ich výkup. Túto službu poskytujeme v nasledovných lokalitách:

Výkup autovrakov - Okres Žiar nad Hronom

Výkup autovrakov – Žiar nad Hronom

Žiar nad Hronom, Ladomerská Vieska, Lutila, Lovča, Lovčica, Trubín, Hliník nad Hronom, Dolná Ždaňa, Horná Ždaňa, Dolná Trnávka, Horná Trnávka, Prestavlky, Repište, Sklenné Teplice, Janova Lehota, Kosorín, Slaská, Jalná, Trnavá hora, Pitelová, Hronská Dúbrava, Hronská Breznica, Šášovské Podhradie, Stará Kremnička, Bartošova Lehôtka, Jastrabá, Nevoľné, Lehôtka pod Brehmi, Kremnica, Kremnické Bane, Krahule, Kopernica, Lúčky, Ihráč, Kunešov, Bzenica, Horná Ves, Dolná Ves, Prochot

Výkup autovrakov - Okres Žarnovica - Nová Baňa

Žarnovica, Nová Baňa,  Žarnovická Huta, Horné Hámre, Župkov, Píla, Veľké pole, Hrabičov, Revištské Podzámčie, Dolné Hámre, Lukavica, Hodruša, Voznica, Rudno nad Hronom, Brehy

Výkup autovrakov - Okres Banská Štiavnica - Krupina

Banská Štiavnica, Krupina, Kozelník, Banská Belá, Štiavnické Bane, Vyhne, Svätý Anton, Prenčov, Banský Studenec, Podhorie, Počúvadlo, Močiar

Výkup autovrakov - Okres Zvolen - Sliač

Zvolen, Sliač, Ostrá Lúka, Bacúrov, Budča, Turová, Tŕnie, Podzámčok, Dobrá Niva, Lieskovec, Sliač, Zvolenská Slatina, Sása, Pliešovce, Očová, Lukavica, Veľká Lúka, Sielnica, Kováčová

Výkup autovrakov - Okres Detva

Detva, Kriváň, Víglaš, Podkriváň, Stožok, Korytárky, Hriňová

Výkup autovrakov - Okres Banská Bystrica

Banská Bystrica, Badín, Vlkanová, Malachov, Tajov, Kynceľová, Jakub, Šalková, Slovenská Lupča, Lučatín, Nemce, Kremička, Selce, Hronsek, časť Podlavice, časť Sása, časť Skubín, časť Fončorda, časť Radvaň, časť Pršianska terasa, časť Rakytovce, časť Iliaš, časť Majer, časť Rudlová, časť Senica

Výkup autovrakov - Okres Prievidza - Handlová

Prievidza, Handlová

Výkup autovrakov - Okres Levice

Levice, Hronský Beňadik

Výkup autovrakov - Turčianske Teplice

Turčianske Teplice

Výkup autovrakov - Kremnica

Kremnica

Výkup autovrakov - Hliník nad Hronom

Hliník nad Hronom

Objednanie mobilného zberu

Vozidlo je na kolesách a dá sa natiahnuť navijákom na odťahovku
Uveďte, či vozidlo obsahuje:
CAPTCHA image

Antispamová ochrana

Kompletné staré vozidlo na účely tohto zákona je staré vozidlo, ktorého hmotnosť je najmenej 90 % z hmotnosti vozidla pri jeho uvedení na trh a ktoré obsahuje motor, prevodovku, nápravu, karosériu, batériu alebo akumulátor a katalyzátor, ak boli súčasťou vozidla pri jeho uvedení na trh Slovenskej republiky.

Aké doklady sú nutné k výkupu autovrakov?

Majiteľ vozidla - Súkromná žijúca osoba

Požadovaná dokumentácia: Súkromná osoba – žijúca

1. Staré vozidlo s čitateľnými identifikačnými znakmi (VIN, číslo karosérie)
2. Majiteľ osobne alebo splnomocnená osoba (overené splnomocnenie) s dokladom totožnosti
3. Veľký a malý technický preukaz, tabuľky s evidenčným č. odovzdávaného vozidla

Potvrdenie o spracovaní starého vozidla bude vystavené len ak vozidlo bude prebraté na spracovanie (vozidlo, ktorého číslo karosérie bude totožné s číslom v požadovanej priloženej dokumentácii).

Majiteľ vozidla - Súkromná nežijúca osoba

Požadovaná dokumentácia: Súkromná osoba – nežijúca

1. Staré vozidlo s čitateľnými identifikačnými znakmi (VIN, číslo karosérie)
2. Osvedčenie o dedičstve, v ktorom je určená osoba, ktorá zdedila povinnosti držiteľa starého vozidla.
3. Osoba, ktorá zdedila povinnosti držiteľa starého vozidla alebo splnomocnená osoba (overené splnomocnenie) s dokladom totožnosti
4. Veľký a malý technický preukaz, tabuľky s evidenčným č. odovzdávaného vozidla

Potvrdenie o spracovaní starého vozidla bude vystavené len ak vozidlo bude prebraté na spracovanie (vozidlo, ktorého číslo karosérie bude totožné s číslom v požadovanej priloženej dokumentácii).

Majiteľ vozidla - Firma - podnikateľský subjekt

Požadovaná dokumentácia: Firma, právnická osoba

1. Staré vozidlo s čitateľnými identifikačnými znakmi (VIN, číslo karosérie).
2. Výpis z obchodného registra, kde je určený štatutárny zástupca firmy, resp. živnostenský list, zriaďovacia listina.
3. Štatutárny zástupca alebo splnomocnená osoba (overená splnomocnenie) s dokladom totožnosti.
4. Pečiatka firmy.
5. Veľký a malý technický preukaz, tabuľky s evidenčným č. odovzdávaného vozidla

Potvrdenie o spracovaní starého vozidla bude vystavené len ak vozidlo bude prebraté na spracovanie (vozidlo, ktorého číslo karosérie bude totožné s číslom v požadovanej priloženej dokumentácii).

Majiteľ vozidla - Leasingová spoločnosť

Požadovaná dokumentácia: Leasingová spoločnosť

1. Staré vozidlo s čitateľnými identifikačnými znakmi (VIN, číslo karosérie)
2. Splnomocnenie od leasingovej spoločnosti vo veci nakladania so starým vozidlom za účelom odhlásenia z evidencie.
3. Osoba poverená leasingovou spoločnosťou vo veci nakladania so starým vozidlom za účelom odhlásenia z evidencie, resp. štatutárny zástupca firmy alebo splnomocnená osoba (overené splnomocnenie) s dokladom totožnosti (ak je splnomocnenie od leasingovej spoločnosti na firmu).
4. Pečiatku firmy a výpis z obchodného registra (ak je splnomocnenie od leasingovej spoločnosti na firmu).
5. Veľký a malý technický preukaz, tabuľky s evidenčným č. odovzdávaného vozidla

Potvrdenie o spracovaní starého vozidla bude vystavené len ak vozidlo bude prebraté na spracovanie (vozidlo, ktorého číslo karosérie bude totožné s číslom v požadovanej priloženej dokumentácii).