Autovrakovisko – výkup autovrakov Handlová

Autovrakovisko Handlová – výkup autovrakov a mobilný zber starých vozidiel na ekologickú recykláciu.

Autovrakovisko, ktoré príde za vami - Handlová

Máte staré vozidlo a potrebujete sa ho zbaviť ? Stačí ak je vozidlo kompletné, na kolesách s funkčným riadením a odťah je realizovaný zdarma, bez poplatkov a rýchlo na naše autovrakovisko.

ZSNP RECYKLING, s.r.o., prevádzku autovrakovisko v Žiari nad Hronom. Aby sme poskytli naše služby zákazníkom aj v iných lokalitách, ponúkame mobilný zber aj z lokality Handlová.

 

Ekologická recyklácia vozidiel

Naša spoločnosť realizuje ekologické spracovanie a recykláciu starých vozidiel metódou postupnej ručnej demontáže vo viacerých stupňoch. Táto metóda sa ukázala ako ideálna k dosiahnutiu cieľu maximálneho využitia surovín, z ktorých samotné vozidlo pozostáva.

Výkup autovrakov a mobilný zber na autovrakovisko poskytujeme pre klientov - Handlová

Autovrakovisko – Handlová

Naše recyklačné služby poskytujeme pre:

 • bežnú verejnosť (elektronické napojenie na Národnú evidenciu vozidiel SR umožňujúce podávanie žiadostí o trvalé vyradenie autovrakov z evidencie vozidiel elektronicky priamo od nás) odťahom nepojazdných vozidiel, havarovaných autovrakov, dočasne odhlásených áut a motocyklov za účelom ich recyklácie vrátane ich trvalého vyradenia z evidencie hneď a na počkanie a dokonca aj na mieste nakládky.
 • pre mestá, obce a správcov verejných komunikácií, prevádzkovaním určeného parkoviska na umiestňovanie vozidiel, ktoré ostávajú opustené, alebo sú dlhodobo odstavené bez pohybu na uliciach a parkoviskách kde zaberajú parkovacie miesta, alebo ohrozujú životné prostredie.
 • Servisy vozidiel, ktoré môžu využiť možnosť zanechať nekovové odpady z údržby vozidiel v našej spoločnosti, ktorá má oprávnenie na zber takýchto odpadov
Autovrakovisko Handlová - výkup autovrakov - vyradenie vozidla z evidencie

Výkup autovrakov

Vykupujme autovraky a staré vozidlá od zákazníkov z Handlovej len za účelom ich ekologickej recyklácie.

 • Nepredávame vozidlá, nie sme autobazár.
 • Vykupujeme len kompletné vozidlá (kompletné vozidlo definuje zákon (č.79/2015 §60 ods.7) nasledovne: obsahuje motor, prevodovku, akumulátor, katalyzátor, nápravy a min 90% pôvodnej hmotnosti)
 • Vykupujeme autovraky len od osôb, ktoré sú preukázateľne oprávnené s týmto autom nakladať (majiteľ vozidla zapísaný v technickom preukaze, alebo ním písomne splnomocnená osoba s úradne overeným podpisom)
  Vykupujeme autovraky všetkých značiek a kategórii bez ohľadu na platnosť STK/EK

Výška výkupu je stanovovaná individuálne podľa viacerých parametrov ako napríklad : značka a typ auta, rok výroby, motorizácia, funkčnosť, či je havarované a podobne.

Výkupná cena je vyplatená ihneď pri prevzatí vozidla

Autovrakovisko - Handlová

Stav odovzdávaného vozidla na autovrakovisko:

 1. Vozidlo musí byť identifikovateľné podľa výrobného čísla karosérie
 2. Vozidlo nemusí byť funkčné a môže byť havarované
 3. Vozidlo nemusí mať platnú STK ani EK
  a) Ak je STK a EK ešte platná v deň odovzdávania starého vozidla zabezpečíme aj vyradenie starého vozidla z evidencie na dopravnom inšpektoráte za Vás.
  b) S platnou STK a EK tak ušetríte: osobnú návštevu DI; správny poplatok 5€; možnú sankciu od OÚ za neplatnú STK a EK vo výške 2×165€

DEFINÍCIA KOMPLETNÉHO STARÉHO VOZIDLA §60 ods. 7: Kompletné staré vozidlo, ktoré obsahuje: a) motor; b) prevodovku; c) nápravu; d) karosériu; e) batériu alebo akumulátor; f) najmenej 90% z pôvodnej hmotnosti; g) katalyzátor (ak bol súčasťou vozidla).

 • Aby bolo vozidlo kompletné, musí spĺňať všetkých 7 bodov.
 • Vykupujeme autovraky všetkých značiek a kategórii bez ohľadu na platnosť STK/EK. Cenu vyplácame ihneď pri odovzdaní vozidla.

Potrebné doklady podľa držiteľa vozidla zapísaného v technickom preukaze:

Majiteľ vozidla - Súkromná žijúca osoba

Požadovaná dokumentácia: Súkromná osoba – žijúca

1. Staré vozidlo s čitateľnými identifikačnými znakmi (VIN, číslo karosérie)
2. Majiteľ osobne alebo splnomocnená osoba (overené splnomocnenie) s dokladom totožnosti
3. Veľký a malý technický preukaz, tabuľky s evidenčným č. odovzdávaného vozidla

Potvrdenie o spracovaní starého vozidla bude vystavené len ak vozidlo bude prebraté na spracovanie (vozidlo, ktorého číslo karosérie bude totožné s číslom v požadovanej priloženej dokumentácii).

Majiteľ vozidla - Súkromná nežijúca osoba

Požadovaná dokumentácia: Súkromná osoba – nežijúca

1. Staré vozidlo s čitateľnými identifikačnými znakmi (VIN, číslo karosérie)
2. Osvedčenie o dedičstve, v ktorom je určená osoba, ktorá zdedila povinnosti držiteľa starého vozidla.
3. Osoba, ktorá zdedila povinnosti držiteľa starého vozidla alebo splnomocnená osoba (overené splnomocnenie) s dokladom totožnosti
4. Veľký a malý technický preukaz, tabuľky s evidenčným č. odovzdávaného vozidla

Potvrdenie o spracovaní starého vozidla bude vystavené len ak vozidlo bude prebraté na spracovanie (vozidlo, ktorého číslo karosérie bude totožné s číslom v požadovanej priloženej dokumentácii).

Majiteľ vozidla - Firma - podnikateľský subjekt

Požadovaná dokumentácia: Firma, právnická osoba

1. Staré vozidlo s čitateľnými identifikačnými znakmi (VIN, číslo karosérie).
2. Výpis z obchodného registra, kde je určený štatutárny zástupca firmy, resp. živnostenský list, zriaďovacia listina.
3. Štatutárny zástupca alebo splnomocnená osoba (overená splnomocnenie) s dokladom totožnosti.
4. Pečiatka firmy.
5. Veľký a malý technický preukaz, tabuľky s evidenčným č. odovzdávaného vozidla

Potvrdenie o spracovaní starého vozidla bude vystavené len ak vozidlo bude prebraté na spracovanie (vozidlo, ktorého číslo karosérie bude totožné s číslom v požadovanej priloženej dokumentácii).

Majiteľ vozidla - Leasingová spoločnosť

Požadovaná dokumentácia: Leasingová spoločnosť

1. Staré vozidlo s čitateľnými identifikačnými znakmi (VIN, číslo karosérie)
2. Splnomocnenie od leasingovej spoločnosti vo veci nakladania so starým vozidlom za účelom odhlásenia z evidencie.
3. Osoba poverená leasingovou spoločnosťou vo veci nakladania so starým vozidlom za účelom odhlásenia z evidencie, resp. štatutárny zástupca firmy alebo splnomocnená osoba (overené splnomocnenie) s dokladom totožnosti (ak je splnomocnenie od leasingovej spoločnosti na firmu).
4. Pečiatku firmy a výpis z obchodného registra (ak je splnomocnenie od leasingovej spoločnosti na firmu).
5. Veľký a malý technický preukaz, tabuľky s evidenčným č. odovzdávaného vozidla

Potvrdenie o spracovaní starého vozidla bude vystavené len ak vozidlo bude prebraté na spracovanie (vozidlo, ktorého číslo karosérie bude totožné s číslom v požadovanej priloženej dokumentácii).

Na vozidlo, ktoré nebude odovzdané na ekologické spracovanie v ZSNP RECYKLING, s.r.o. alebo v jeho zberných miestach, v žiadnom prípade nebude vystavené potvrdenie o spracovaní starého vozidla.

Objednanie mobilného zberu autovraku z lokality Handlová

Vozidlo je na kolesách a dá sa natiahnuť navijákom na odťahovku
Uveďte, či vozidlo obsahuje:
CAPTCHA image

Antispamová ochrana

Postup po odovzdaní starého vozidla

 Priamo po prevzatí starého vozidla na ekologické spracovanie získate od nás a napočkanie:

 1. Potvrdenie o spracovaní starého vozidla od autorizovaného spracovateľa
 2. Potvrdenie o vyradení starého vozidla z evidencie* na základe ktorého môžete zrušiť PZP

* len v prípade, že vozidlo má v čase odovzdania platnú STK a EK. Ak nie je platná STK alebo EK musí držiteľ ísť osobne na príslušný DI, kde je vozidlo evidované a spolu s potvrdením z bodu 1 požiadať o trvalé vyradenie vozidla z evidencie. Na základe predložených dokumentov a zaplatením 5 € kolku bude vozidlo vyradené. Po vyradení z evidencie môžete ísť do poisťovne a zrušiť zákonnú poistku, (ak máte zaplatenú poistku na dlhšie obdobie, poisťovňa vám preplatok vráti.)

 • Veľký a malý technický preukaz, resp., Osvedčenie o evidencii časť I a časť II ostávajú od 1.1.2014 u nás a my zabezpečíme doručenie odovzdaných dokladov Orgánu Policajného zboru v súlade s §65 ods.1 písm. v). Rovnako aj tabuľky s evidenčným číslom sú spracované u nás v súlade s §65 ods.1 písm. u) zákona 79/2015 Z.z.
Určené parkovisko pre mestá a obce a správcov komunikácií - ZSNP Recykling s.r.o.

Určené parkovisko

Určené parkovisko – pre mestá obce a správcov komunikácií Určené parkovisko ZSNP Recykling s.r.o. v Žiari nad Hronom Spoločnosť ZSNP RECYKLING prevádzkuje určené parkovisko. Miesto určené pre : opustené vozidlá (viac ako 60 dní bez pohybu na jednom mieste), vozidlá bez platnej STK / EK (6 mesiacov po uplynutí platnosti …

Viac informácií
Trvalé vyradenie vozidla z evidencie a odovozdanie na ekologickú recykláciu

Vyradenie vozidla z evidencie

Vyradenie vozidla z evidencie Jednoducho a bez starostí Vyradenie vozidla z evidencie bez byrokracie… Podmienky prevzatia starého vozidla na ekologickú recykláciu Vozidlo by malo byť kompletné, aby spĺňalo definíciu podľa §60 ods. 7 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. a mohli sme vám vyplatiť kúpnu cenu. Potrebné doklady: Veľký a malý …

Viac informácií

Často kladené otázky - FAQ

Dá sa vyradiť a vozidlo ktoré už nie je kompletné?

Áno, Rozdiel je v tom, že zo zákona už nie je garantované prevzatie vozidla na recykláciu bez poplatkov. Inak povedané je možné, že ak na vašom vozidle bude chýbať jeden, alebo viacero prvkov definovaných zákonom, vaše vozidlo prevezmeme až po zaplatení poplatku za spracovanie nie kompletného vozidla. Aktuálnu výšku poplatkov vám zašleme na dotaz podľa konkrétneho prípadu.

Ako postupovať ak mi po vozidle ostali už len doklady a vozidlo už nemám?

V takom prípade nevieme vystaviť potvrdenie o prevzatí vozidla na ekologické spracovanie, keďže nám žiadne vozidlo neodovzdáte. Bez vozidla nevieme prostúpiť k jeho prevzatiu a ani k jeho vyradeniu. V tomto prípade je potrebné sa obrátiť na príslušný okresný úrad a požiadať tento úrad o vyradenie rozhodnutia o neexistencii vozidla podľa §68 zákona 79/2015 Z.z. Za vydanie tohto rozhodnutia je potrebné zaplatiť príspevok do štátneho environmentálneho fondu vo výške 500€.

Je podmienka aby bolo vozidlo funkčné?

Zákon neukladá povinnosť držiteľovi odovzdať na autovrakovisko za účelom recyklácie funkčné vozidlo. Zákon definuje čo je to kompletné vozidlo a zároveň zákon garantuje držiteľovi kompletného vozidla, že za recykláciu takéhoto (aj nefunkčného/ nepojazdného) vozidla nebude platiť žiadny poplatok. Výhodou funkčnosti je možnosť získať odplatu od nás ktorú vyplácame za niektoré modely vozidiel.

Keď vám odovzdám auto, odhlásite ho aj na dopravnom inšpektoráte?

Áno, ihneď po prevzatí vozidla registrovaného v SR na recykláciu, priamo od nás elektronicky žiadame dopravný inšpektorát (národnú evidenciu vozidiel) o trvalé vyradenie z evidencie. Po obdržaní kladnej odpovede z národnej evidencie vozidiel je už vozidlo trvalo vyradené a vy ako držiteľ už na dopravný inšpektorát nechodíte. My zabezpečujeme odovzdanie Technických preukazov a zneškodnenie tabuliek s evidenčným číslom. Systém automatizovane vygeneruje potrebné potvrdenia o prevzatí vozidla (kde je uvedené aj, že ste nám s vozidlom odovzdali doklady od vozidla) a potvrdenia o trvalom vyradení z evidencie. Vy si zabezpečujete už len ukončenie zmluvy PZP na základe tohto potvrdenia (rovnako sa to dá zrealizovať elektronickou komunikáciu s vašou poisťovňou). Automatizované vyradenie z evidenciu elektronickou formou je možné ak tomu nebránia iné zákonné dôvody na strane držiteľa (napríklad, exekučná blokácia a pod.) Ak vyradenie vozidla neprejde elektronickou automatizovanou formou musí držiteľ vozidla navštíviť príslušný dopravný inšpektorát osobne a požiadať ho o trvalé vyradenie na základe nášho potvrdenia o prevzatí vozidla na spracovanie. Tento administratívny úkon zo strany dopravného inšpektorátu je bez poplatkov.

Ak mám dočasne vyradené vozidlo a technický preukaz je na dopravnom inšpektoráte, treba pred odovzdaním vozidlo opäť prihlásiť?

Nie vozidlo nemusíte prihlasovať. K prevzatiu nám stačí predložiť potvrdenie z dopravného inšpektorátu že vozidlo bolo trvalo vyradené. Nemali by ste s takýmto dočasne vyradeným vozidlom jazdiť po ceste. Preto môžete využiť našu službu „mobilný zber starých vozidiel a výkup autovrakov“ kedy prídeme s odťahovou ku vám do Handlovej pre vaše vozidlo a hneď pri nakládke vozidla zabezpečíme aj elektronické trvalé vyradenie vozidla z evidencie vrátane vystavenia príslušných potvrdení.

Užitočné linky: