Určené parkovisko - pre mestá obce a správcov komunikácií

Určené parkovisko ZSNP Recykling s.r.o. v Žiari nad Hronom

Spoločnosť ZSNP RECYKLING prevádzkuje určené parkovisko. Miesto určené pre :

  • opustené vozidlá (viac ako 60 dní bez pohybu na jednom mieste),
  • vozidlá bez platnej STK / EK (6 mesiacov po uplynutí platnosti STK/EK),

ktoré zaberajú verejné priestranstvá a parkoviská.

Určené parkovisko pre mestá a obce a správcov komunikácií - ZSNP Recykling s.r.o.

Pre koho je služba určené parkovisko?

Služba  je určená pre mestá, obce a správcov komunikácii, ktorí majú zabezpečovať odstraňovanie takýchto opustených vozidiel do doby, kým o ne ich majiteľ neprejaví záujem, alebo nie je o nich správnym orgánom rozhodnuté inak.

Keďže mestá a obce nemajú vlastné kapacity na vykonávanie takéhoto odstraňovania vozidiel z verejného priestoru, ktorých majitelia z nejakých dôvodov nereagujú na ich štandardné žiadosti, ponúkame im túto službu odstránenia (odťahu) a uskladnenia vozidla na našom určenom parkovisku. 

Určené parkovisko prevádzkujeme na základe povolenia podľa §97 ods.1 písm. c), zákona o odpadoch 79/2015 Z.z,) na dobu nevyhnutne potrebnú na vysporiadanie procesov. Tieto procesy nastupujú po zlyhaní štandardnej komunikácie s majiteľmi takýchto vozidiel. Nie je preto nutné, aby vozidlo ostávalo na verejnom priestranstve a blokovalo parkoviská kým prebehne proces jeho vysporiadania.

Tento proces formálneho vysporiadania môže prebiehať po premiestnení takéhoto vozidla na naše určené parkovisko. Mestá a obce sa môžu na nás obrátiť pre spoluprácu v tejto oblasti.

  • V prípade, že máte takéto vozidlo vo vašom okolí, neváhajte kontaktovať svojho starostu – primátora a prípadne mu môžete odporučiť tento odkaz. V prípade otázok nás môžete kontaktovať.
  • Máme skúsenosti a vieme pomôcť s riešením tejto problematiky.

Naše určené parkovisko je dostupné pre lokality:

Okres Žiar nad Hronom

Žiar nad Hronom, Ladomerská Vieska, Lutila, Lovča, Lovčica, Trubín, Hliník nad Hronom, Dolná Ždaňa, Horná Ždaňa, Dolná Trnávka, Horná Trnávka, Prestavlky, Repište, Sklenné Teplice, Janova Lehota, Kosorín, Slaská, Jalná, Trnavá hora, Pitelová, Hronská Dúbrava, Hronská Breznica, Šášovské Podhradie, Stará Kremnička, Bartošova Lehôtka, Jastrabá, Nevoľné, Lehôtka pod Brehmi, Kremnica, Kremnické Bane, Krahule, Kopernica, Lúčky, Ihráč, Kunešov, Bzenica, Horná Ves, Dolná Ves, Prochot

Okres Žarnovica - Nová Baňa

Žarnovica, Nová Baňa,  Žarnovická Huta, Horné Hámre, Župkov, Píla, Veľké pole, Hrabičov, Revištské Podzámčie, Dolné Hámre, Lukavica, Hodruša, Voznica, Rudno nad Hronom, Brehy

Okres Banská Štiavnica - Krupina

Banská Štiavnica, Krupina, Kozelník, Banská Belá, Štiavnické Bane, Vyhne, Svätý Anton, Prenčov, Banský Studenec, Podhorie, Počúvadlo, Močiar

Okres Zvolen - Sliač

Zvolen, Sliač, Ostrá Lúka, Bacúrov, Budča, Turová, Tŕnie, Podzámčok, Dobrá Niva, Lieskovec, Sliač, Zvolenská Slatina, Sása, Pliešovce, Očová, Lukavica, Veľká Lúka, Sielnica, Kováčová

Okres Detva

Detva, Kriváň, Víglaš, Podkriváň, Stožok, Korytárky, Hriňová

Okres Banská Bystrica

Banská Bystrica, Badín, Vlkanová, Malachov, Tajov, Kynceľová, Jakub, Šalková, Slovenská Lupča, Lučatín, Nemce, Kremička, Selce, Hronsek, časť Podlavice, časť Sása, časť Skubín, časť Fončorda, časť Radvaň, časť Pršianska terasa, časť Rakytovce, časť Iliaš, časť Majer, časť Rudlová, časť Senica

Okres Prievidza - Handlová

Prievidza, Handlová

Okres Levice

Levice, Hronský Beňadik

Turčianske Teplice

Turčianske Teplice

Kremnica

Kremnica

Hliník nad Hronom

Hliník nad Hronom