Likvidácia autovrakov – na čo si dať pozor

Nedajte sa dobehnúť pri likvidácii svojho autovraku.

Za „čestné prehlásenie“ pri vyraďovaní vozidla z evidencie sa platí až 500 EUR.

1. Čestné prehlásenie ktoré predložíte pri žiadosti o vydanie potvrdenia o neexistencii vášho vozidla musí mať predpísanú formu a okrem toho má určitú právnu výpovednú hodnotu. Najmä v prípade ak sa preukážu iné skutočnosti ako ste uviedli (nepravdivé čestné vyhlásenie môže byť kvalifikované ako trestný čin podvodu).
2. Žiadosť o vydanie potvrdenia o neexistencii sa predkladá príslušnému okresnému úradu – odbor starostlivosti o životné prostredie a až následne môžete ísť na príslušné oddelenie dopravného inšpektorátu policajného zboru – evidencia vozidiel požiadať o trvalé vyradenie z evidencie. Nakoľko okresný úrade najprv musí overiť skutočnosti uvedené v žiadosti, následne musí čakať kým zaeviduje zaplatenie vášho poplatku do environmentálneho fondu (až 500 EUR, a nie je možné ho zaplatiť na mieste ani kolkom) a až následne môže pristúpiť k vydaniu samotného rozhodnutia. Celkovo to znamená, že ide o pomerne komplikovaný, finančne nákladný proces, ktorý nie je možné zrealizovať za jeden stránkový deň.
3. Konečným trvalým vyradením vozidla z evidencie na dopravnom inšpektoráte to však nekončí. Stále je potrebné ukončiť aj zmluvu s vašou poisťovňou poskytujúcou vám PZP. Treba mať doplatené za celé obdobie ktoré bolo vozidlo v evidencii vozidiel.
4. No a ešte jedna zásadná vec. Prehlásením, že vaše vozidlo už „dnes neexistuje“ ste sa „dejure“ úradne priznali, že ste nepostupovali v súlade s platnou legislatívou pri nakladaní s nebezpečným odpadom, pri ohlasovaní zmien spojených s evidenciou vozidiel a tým „de facto“ začína správne konanie vo veci. Objektívna zodpovednosť platí bez ohľadu na to či sa vám podarilo vyradiť vozidlo z evidencie a bez ohľadu na to či ste zaplatili poplatok za vydanie rozhodnutia o neexistencii vozidla. Rozhodnutie o neexistencii vozidla vám umožní vyradiť vozidlo z evidencie na dopravnom inšpektoráte, ale nezbaví vás zodpovednosti za to, že ste nepostupovali v súlade s platnou legislatívou.

Postup

  1. Čestné prehlásenie ktoré predložíte pri žiadosti o vydanie potvrdenia o neexistencii vášho vozidla musí mať predpísanú formu a okrem toho má určitú právnu výpovednú hodnotu. Najmä v prípade ak sa preukážu iné skutočnosti ako ste uviedli (nepravdivé čestné vyhlásenie môže byť kvalifikované ako trestný čin podvodu).
  2. Žiadosť o vydanie potvrdenia o neexistencii sa predkladá príslušnému okresnému úradu – odbor starostlivosti o životné prostredie a až následne môžete ísť na príslušné oddelenie dopravného inšpektorátu policajného zboru – evidencia vozidiel požiadať o trvalé vyradenie z evidencie. Nakoľko okresný úrade najprv musí overiť skutočnosti uvedené v žiadosti, následne musí čakať kým zaeviduje zaplatenie vášho poplatku do environmentálneho fondu (až 500 EUR, a nie je možné ho zaplatiť na mieste ani kolkom) a až následne môže pristúpiť k vydaniu samotného rozhodnutia. Celkovo to znamená, že ide o pomerne komplikovaný, finančne nákladný proces, ktorý nie je možné zrealizovať za jeden stránkový deň.
  3. Konečným trvalým vyradením vozidla z evidencie na dopravnom inšpektoráte to však nekončí. Stále je potrebné ukončiť aj zmluvu s vašou poisťovňou poskytujúcou vám PZP. Treba mať doplatené za celé obdobie ktoré bolo vozidlo v evidencii vozidiel.
  4. No a ešte jedna zásadná vec. Prehlásením, že vaše vozidlo už „dnes neexistuje“ ste sa „dejure“ úradne priznali, že ste nepostupovali v súlade s platnou legislatívou pri nakladaní s nebezpečným odpadom, pri ohlasovaní zmien spojených s evidenciou vozidiel a tým „de facto“ začína správne konanie vo veci. Objektívna zodpovednosť platí bez ohľadu na to či sa vám podarilo vyradiť vozidlo z evidencie a bez ohľadu na to či ste zaplatili poplatok za vydanie rozhodnutia o neexistencii vozidla. Rozhodnutie o neexistencii vozidla vám umožní vyradiť vozidlo z evidencie na dopravnom inšpektoráte, ale nezbaví vás zodpovednosti za to, že ste nepostupovali v súlade s platnou legislatívou.

Ekologická likvidácia a recyklácia autovrakov bez problémov

Odovzdaním vozidla v našej spoločnosti ZSNP RECYKLING, a.s. Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, alebo na našich zberných miestach v Banskej Bystrici, Brezne, Detve, Handlovej, Banskej Štiavnici a Kremnici sa vyhnete vyššie uvedeným komplikáciám. Ihneď po prevzatí starého vozidla na spracovanie vám bude na počkanie vystavené potvrdenie o spracovaní starého vozidla. Za odovzdanie vozidla nič neplatíte. Naopak my vám za vozidlo vyplatíme kúpnu cenu. Ušetríte na poplatkoch, nemusíte navštevovať toľko úradov, za vozidlo vám vyplatíme kúpnu cenu to všetko na počkanie.

Likvidácia a recyklácia vozdiel - na čo si dať pozor