Ceny náhradných dielov

 1. Ceny použitých náhradných dielov sú stanovené dohodou v súlade s §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení
 2. Tvorbu ceny ovplyvňujú najmä nasledovné faktory:
  • a) stav – kondícia náhradného dielu
  • b) náročnosť demontáže (čím jednoduchšia demontáž, tým nižšia cena)
  • c) dostupnosť vozidla (určuje termín dodania náhradného dielu)
  • d) počet rovnakých dielov na sklade
  • e) cena obdobného nového náhradného dielu
  • f) približná hodnota druhotných surovín z ktorých pozostáva náhradný diel

Pre zistenie ceny vami požadovaného dielu vyplňte nasledovný formulár:

Menu