Blogy o recyklácii vozidiel - Autovrakovisku - Výkupu autovrakov

Blogy o recyklácii vozidiel

Staré vozidlá všetkých typov treba recyklovať

Staré autá všetkých typov po skončení životnosti treba odovzdať na recykláciu

Skupiny vozdiel a strojov na recykláciu V súčasnosti platná legislatíva rozdeľuje vozidlá po skončení ich životnosti na dve skupiny. Do prvej skupiny patria osobné a malé nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5tony čiže vozidlá kategórie M1, N1, L2e. Do…

Viac informáciíStaré autá všetkých typov po skončení životnosti treba odovzdať na recykláciu