Vyradenie vozidla z evidencie Jednoducho a bez starostí

Vyradenie vozidla z evidencie bez byrokracie…

Podmienky prevzatia starého vozidla na ekologickú recykláciu

 1. Vozidlo by malo byť kompletné, aby spĺňalo definíciu podľa §60 ods. 7 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. a mohli sme vám vyplatiť kúpnu cenu.
 2. Potrebné doklady:
  • Veľký a malý technický preukaz, resp., OEV časť I a časť II,
  • tabuľky s evidenčným číslom (preukazy od 1.1.2014 ostávajú u nás a my zabezpečíme doručenie odovzdaných dokladov orgánu Policajného zboru v súlade s §65 ods.1 písm. u, TEČ sú spracované v súlade s §65ods.1 písm. w))
 3. Pri odovzdávaní vozidla je potrebná osobná prítomnosť držiteľa. V prípade, že vozidlo neodovzdáva jeho majiteľ je potrebné splnomocnenie s overeným podpisom držiteľa, na manipuláciu s vozidlom. Ak je vozidlo písané na firmu je potrebná prítomnosť štatutárneho zástupcu firmy alebo splnomocnenie. Potrebné je priniesť pečiatku firmy.

Trvalé vyradenie vozidla z evidencie - postup

 1. Odovzdanie vozidla na spracovanie, kde mu bude vystavené potvrdenie o prevzatí vozidla na spracovanie.
 2. Naša spoločnosť požiada elektronicky Národnú evidenciu vozidiel o trvalé vyradenie vozidla z evidencie a obratom dostaneme potvrdenie o vyradení. Preto už nie je potrebná návšteva dopravného inšpektorátu. V niektorých prípadoch neprebehne vyradenie z evidencie automatizovane a preto je potrebná osobná návšteva dopravného inšpektorátu kde požiadate o odhlásenie. Ide o prípady kedy dopravný inšpektorát vedie určité konanie za nesplnenie podmienok prevádzky vozidla v cestnej premávke.
  Potrebné doklady:
  • Potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie (obsahuje údaje držiteľovi, vozidle, spracovateľovi a o odovzdaných dokladoch a tabulkách s evidenčným číslom)
  • Biela karta z povinného zmluvného poistenia
 3. Na poisťovni požiadať o zrušenie poistnej zmluvy

Typy vozidiel na vyradenie a recykláciu

1. Vyradenie z evidencie pojazdných áut

 • Vyradenie z evidencie – pojazdné autá

V prípade, že vozidlo ktoré chcete odovzdať na spracovanie, je pojazdné a môžete ho pristaviť na prevzatie do nášho podniku bude to pre vás výhodnejšie. Za vozidlo, ktoré prevezmeme získate od nás na počkanie potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie. Pre kompletné staré vozidlo, ktoré preberieme na spracovanie v našom zariadení máte zagarantované, že bude prevzaté na spracovanie bez poplatkov. Za niektoré vozidlá Vám vieme vyplatiť určitú kúpnu cenu. Oceňovanie sa realizuje na mieste preberania vozidla. Nie je podmienkou, aby bolo vozidlo pri odovzdávaní pojazdné, funkčné, alebo malo platnú STK. Prepravu starých vozidiel realizujeme so špeciálnym vozidlom Mercedes Benz Atego 1222 vybaveným nepriepustným kontajnerom a hydraulickou rukou. Obstarané pomocou Recyklačného fondu.

2. Vyradenie z evidencie nepojazdných áut

 • Vyradenie z evidencie – nepojazdné autá

V prípade, že vozidlo ktoré chcete odovzdať na spracovanie, už nie je pojazdné vieme vám pomôcť aj s prepravou vozidla do našej prevádzky. Vozidlá môžu byť nepojazdné aj ťažko havarované. Stačí ak si s nami dohodnete termín kedy môžeme vaše vozidlo vyzdvihnúť. Vozidlá, ktoré sú na kolesách s funkčným riadením prepravujeme zdarma v okruhu 30km. Doprava vozidiel bez kolies resp. ťažko havarovaných vozidiel do nášho podniku je na náklady držiteľa – 1,50 € / km s DPH. (min. 30€) z dôvodu použitia nákladného odťahového vozidla s hydraulickou rukou. Naša spoločnosť vám vie vystaviť potvrdenie priamo na mieste kde vyzdvihneme vozidlo (nie je teda nutné aby ste cestovali do našej prevádzky). K tomu je však potrebné:

 • Nahlásiť takúto požiadavku dopredu telefonicky
 • Pripraviť technický preukaz
 • Pri preberaní vozidla musí byť držiteľ vozidla

3. Vyradenie z evidencie - nákladné vozidlá, návesy, prívesy, autobusy, motocykle, pracovné stroje, traktory a špeciálne vozidlá.

Ponúkame vám spracovanie vozidiel iných kategórií ako je M1, N1, L2e (takéto vozidlá preberáme len v našom spracovateľskom zariadení V Žiari nad Hronom).

 • K tomu aby ste natrvalo vyradili vozidlo inej kategórie ako sú M1, N1, L2e na dopravnom inšpektoráte, nebudete potrebovať potvrdenie o spracovaní starého vozidla od autorizovaného spracovateľa starých vozidiel.
 • To sa vzťahuje na príklad na vozidlá ako sú traktory, motorky, nákladné autá nad 3,5t, autobusy, návesy, chladiarenské autá, cisterny, pracovné stroje, bagre a pod.
 • Treba si však uvedomiť, že každé vozidlo sa okamihom trvalého vyradenia stáva nebezpečným odpadom, a teda je nutné s ním naložiť v súlade s platnou legislatívou odpadového hospodárstva (odovzdať autorizovanému spracovateľovi starých vozidiel).
 • Naša spoločnosť je technologicky vybavená, aby sme od vás mohli prevziať na spracovanie aj takéto vozidlá a zároveň vám vystavíme potrebné potvrdenie k tomu, aby ste sa v prípade kontroly mohli preukázať, že ste postupovali v súlade s platnou legislatívou.

Trvalé vyradenie vozidla z evidencie - FAQ | Často kladené otázky

Aký je postup pri trvalom vyradení vozidla?
 1. Kontaktovať našu spoločnosť ZSNP Recykling s.r.o. – ako autorizovaného spracovateľa starých vozidiel
 2. Rozhodnúť sa či využijete službu odhlásenie vozidla z evidencie u Vás a dohodneme si vhodný termín, alebo prídete s vozidlom do nášho autovrakoviska resp. na naše zberné miesta a zabezpečíte si vyradenie autovraku na počkanie a aj bez objednávania.  (Výkup autovrakov a vyradenie vozidiel z evidencie u Vás predstavuje model, kedy naša odťahová služba príde pre vaše nepojazdné, alebo nespôsobilé auto a priamo u vás prostredníctvom elektronického prepojenia s národnou evidenciou vozidiel požiadame o jeho trvalé vyradenie z evidencie. Na počkanie je hneď pri nakládke systémom vygenerované potrebné potvrdenie.
 3. Po zrealizovaní automatizovaného elektronického úkonu trvalého vyradenia autovraku z evidencie už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát lebo potvrdenie o vyradení z evidencie dostanete na počkanie priamo pri prebraní vozidla našou spoločnosťou.
 4. Následne skontaktujete svoju poisťovňu kde máte uzatvorené PZP a požiadate o jeho ukončenie (ak je vaše PZP poistenie ešte aktívne)
 5. Všetky potvrdenia ktoré od nás dostanete si ponecháte pre svoju potrebu vo svojom archíve (v prípade firmy aj pre potrebu vyradenia z účtovného majetku spoločnosti).
 6. My zabezpečujeme odovzdanie technických preukazov na dopravný inšpektorát a zneškodnenie tabuliek s evidenčným číslom (naša povinnosť zo zákona)
Čo budete potrebovať k trvalému vyradeniu vozidla z evidencie?

Vozidlo ktoré sa bude vyraďovať z evidencie:

 • osvedčenie o evidencii časť I. a II., alebo veľký a malý (ak bol vydaný) technický preukaz (Podľa toho aké doklady k autu boli vydané)

Ak je vozidlo dočasne vyradené budete potrebovať potvrdenie o dočasnom vyradení ktoré nahrádza pre našu potrebu technické preukazy, ktoré boli odovzdané na dopravnom inšpektoráte pri dočasnom odhlásení vozidla. V tomto prípade NEMUSÍTE vozidlo prihlasovať ani žiadať dopravný inšpektorát o vrátenie technických preukazov.

Ak ste stratili doklady od vozidla budeme potrebovať tzv. evidenčnú karta vozidla ktorú vám vydajú na vašom dopravnom inšpektoráte tabuľky s evidenčným číslom

 • Osobne majiteľa vozidla s občianskym preukazom alebo iným dokladom totožnosti
 • Ak ide o vozidlo ktorého majiteľ vozidla je zosnulý potom je potrebné predložiť dedičské konanie (osvedčenie o dedičstve) v ktorom je uvedená osoba na ktorú prechádzajú vlastnícke práva a povinnosti k vozidlu.
 • Ak ide o firemné vozidlo (registrované na IČO) potom je potrebné predložiť aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra. Spoločnosť zastupuje osobne konateľ.

Vo všetkých prípadoch je možné, aby oprávnenú osobu majiteľa vozidla zastupovala splnomocnená osoba s písomným splnomocnením na ktorom je úradne overený podpis majiteľa vozidla.