Telefón Email

Kategória Blog

Likvidácia a recyklácia vozdiel - na čo si dať pozor

Likvidácia autovrakov – na čo si dať pozor

Nedajte sa dobehnúť pri likvidácii svojho autovraku. Za „čestné prehlásenie“ pri vyraďovaní vozidla z evidencie sa platí až 500 EUR. 1. Čestné prehlásenie ktoré predložíte pri žiadosti o vydanie potvrdenia o neexistencii vášho vozidla musí mať predpísanú formu a okrem…

Viac informácií